Inleiding

Angsten zorgen voor de belemmeringen in ons leven. Angsten zorgen er ook voor dat we voorzichtig zijn in onze beslissingen en ons gedrag, wat dan soms weer een voordeel kan zijn. Bij sommige mensen heeft angst de overhand, men kan niet meer normaal functioneren en in de ergste gevallen wordt het zelfs een stoornis of men krijgt er fysieke problemen van. Zou het bekend zijn waarom we die angst hebben, zouden we er wellicht anders mee omgaan. Nou kun je natuurlijk denken dat is toch altijd bekend bijv, bij smetvrees – angst voor bacteriën of bij hoogtevrees – angst om te vallen. Dit zijn uiteraard niet de werkelijke reden. De redenen waarom de angst is ontstaan. Als de oorsprong van de angst achterhaald kan worden kan er pas echt iets veranderen ten opzichte van die angst.

Hypnotherapie

Met hypnotherapie kun je opzoek gaan naar die oorzaak zonder dat je teveel weerstand oproept. Weerstand omdat in jezelf graven als pijnlijk en confronterend wordt ervaren en ook hier heb je dan weer angst voor. Hoe raar zitten wij mensen in elkaar. Is er een mogelijkheid om van een probleem af te komen zijn we zelfs daar nog bang voor. Binnen de hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance. Trance wil zeggen dat je door de therapeut in een heel ontspannen staat wordt gebracht, waarbij je makkelijk antwoorden geeft en zoekt, waar je normaal niet bij kunt komen. Er zijn diverse soorten angsten en vele angsten zijn heel normaal en zou het juist gek zijn als je die niet zou hebben. Wanneer het echter een angststoornis wordt en veelvuldig voorkomt gaat het een echte belemmering vormen en is het beter om naar therapie te gaan. Enkele symptomen van een angst stoornis zijn: Kortademigheid, hartkloppingen, beven en trillen, zweten, misselijkheid, contact met je zelf kwijt en druk op de borst. Een hele lijst dus, wat niet wil zeggen dat je ze allemaal moet hebben om van een stoornis te spreken. Er wordt binnen de hypnotherapie van reële en irreële angst gesproken. Reële angst is als er sprake is van een bedreigende situatie en we onszelf doormiddel van handelen voor het gevaar proberen te behoeden. Irreële angst is het gevolg van een reële angst dwz als er bij de reële angst een trauma is ontstaan dat dit trauma voor de irreële angst zorgt. Bijv. “overval, verkrachting, ongeluk” allemaal voorvallen waar reële angsten aanwezig waren en van waaruit in de toekomst angstig gedrag kan overblijven zoals: vermijdingsgedrag, dwanggedachten en dwanghandelingen.

Werkwijze hypnotherapie

Het belangrijkste is dat de therapeut lokaliseert waar de angst ontstaan is. Dit kan al een hele klus zij afhankelijk van hoever de cliënt het trauma heeft weggestopt. Bij het opsporen van de angst wordt de cliënt onder trance ondervraagd en begeleid naar de oorsprong. Als de oorsprong gevonden is, is het aan de oppervlakte. Dit betekend dat er al wat verwerkt wordt. Enkele technieken die gebruikt worden om de angst verder te verwerken zijn: EMDR{eye movement desensitization reprocessing}. Dit is een techniek waarbij eerst het ontstaan{trauma} concreet gemaakt wordt, waarna er met oogbewegingen van links naar rechts gewerkt wordt. Deze techniek werkt met de gedeeltes in de hersenen waar het opgeslagen is. Regressie{terug gaan in de tijd} Door weer helemaal door de gebeurtenis heen te gaan onder de goede begeleiding van een therapeut zal de angststoornis afnemen. Werken met delen. We hebben allemaal deelpersonen in ons. Zo’n deelpersoon kan ervoor zorgen dat een angst in stand blijft. Onder trance wordt er met deze persoon gecommuniceerd.

Tot slot over hypnotherapie

Met hypnotherapie zijn angsten op redelijk korte termijn te verminderen of zelfs helemaal te verhelpen. Zonder die belemmering zal elke dag er anders uitgaan zien. Meer plezier aan je relatie, je werk en je omgeving. Hypnotherapie is een veilige vorm van therapie waarbij je echt niet bang hoeft te zijn voor taferelen zoals we die van de toneel hypnose kennen{bijv, Rasta Rostelli}.