Borderline: Een persoonlijkheidstoornis

Mensen met borderline zijn niet gemakkelijk in de omgang. Er ontstaat snel irritatie of ruzie en vaak hebben ze verlatingsangst.

Kenmerkend gedrag van een borderliner is:

 • weglopen
 • impulsiviteit
 • depressief
 • veel fantasie
 • eetstoornissen
 • snel ruzie
 • achterdochtig
 • zelfmoordneigingen
 • en soms psychose.

Borderline is een ingewikkeld PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom).

Oorzaken borderline

De oorzaken van borderline kan weinig over gezegd worden. Wel kan gezegd worden dat het even vaak bij vrouwen als bij mannen voorkomt en dat mannen met borderline sneller naar alcohol en drugs grijpen en vrouwen vaker eetbuien hebben. Vrouwen worden vaker opgenomen in een instelling omdat agressie en wisselende seksuele contacten eerder als een probleem gezien wordt bij vrouwen als bij mannen. Er zijn diverse vragenlijsten om borderline vast te kunnen stellen. Hierin beoordelen ze hun eigen situatie. Echt eenvoudig is een dergelijk vaststelling niet, tenslotte moet je goed uitkijken dat je niet iemand te snel in een vakje plaatst.

Hier kunnen de volgende mensen het beste een rol in spelen:

 • behandelaar
 • dokter
 • therapeut

Advies omgeving

Voor mensen met borderline is het moeilijk relaties te onderhouden. De relaties die ze hebben zijn dan ook vaak instabiel. Ze wonen dan ook vaak alleen{zonder partner}. Er is geen verband met de manier waarop ze wonen en hun opleiding.

Iemand met borderline doet vaak een beroep op zijn/haar omgeving. Aantrekken en afstoten kan van het ene op het andere moment wisselen. Relaties staan altijd onder spanning.

Voor de naaste familie en vrienden is het niet altijd gemakkelijk om met de uitbarstingen en het wisselende gedrag van de borderliner om te gaan. Besef dat er behandeling nodig is en dat het een psychische stoornis betreft.

Vat vooral niet alles persoonlijk op. Stel nooit te hoge eisen en neem wat verantwoordelijkheid over. Te veel druk op de schouders van iemand met borderline geeft al snel weer problemen. Probeer de persoon los te zien van het vervelende gedrag.

Probeer actief aan het werk te gaan door met de situatie om te leren gaan.

Advies patiënt

Zorg dat je genoeg weet over borderline. Het is een ingrijpende stoornis waarbij jijzelf en je omgeving de hele tijd onder druk staan. Er zijn 1 of meerdere dingen waarin je het slechter doet. Bijv. werk, huishouding, studie, hobby’s en relaties.

Contact met lotgenoten kan een goede ondersteuning zijn. Als er een verschil is tussen de behandeling van je behandelaar en wat jezelf wilt, pleeg dan overleg. Als er te veel weerstand is kan de behandeling nooit goed werken. Je moet zelf de borderline aanpakken maar familie, vrienden en hulpverleners kunnen je hier heel goed bij helpen. Neem ruim de tijd om met al die lieve mensen uit je omgeving uit te zoeken wat de beste weg is om te bewandelen en bespreek met deze mensen waar u terecht kunt voor hulp.

Conclusie

Zorg dat jij en de borderliner alles weten over borderline en eventueel een cursus volgen.

Voor familieleden en vrienden is het heel belangrijk dat ze hun jij eigen ding blijven doen en zorgen voor genoeg plezier en ontspanning. Anders raak jezelf overbelast en daar heeft niemand wat aan. Zorg dat er altijd iemand is waarbij jij je hart kunt luchten.

Voor zowel de borderliner als de familie/vrienden is het een weg met een lange adem en veel geduld. Therapie is hierin dan ook het beste om sneller resultaat te bereiken.

Tip bij Borderline

Polyenergetische therapie en hypnotherapie, allebei vormen van alternatieve psychotherapie die op korte termijn resultaat kunnen boeken.