Workshop creatief denken

Bent u creatief, dan kunt u iets nieuws creëren. Dat vermogen kunt u uiten en ontwikkelen op allerlei manieren waarop u met uw handen aan de slag gaat, zoals met bijvoorbeeld schrijven, tekenen, bloemschikken en bierblikjes vouwen, maar natuurlijk ook met uw hoofd.

Wilt u met uw handen aan de gang, dan zult u via het internet al gauw een voor uw geschikt idee opdoen om ergens uw creativiteit in te gaan ontplooien. Wilt u echter iets nieuws leren bedenken en leren anders te denken dan u aangeleerd is, dan zult u zich willen focussen op een cursus of workshop creativiteit.

Waarom is creativiteit belangrijk?

Het is gezond om uw creatieve geest te stimuleren en te verbeteren, voor uw persoonlijke ontwikkeling, maar ook op diverse andere terreinen, om te kunnen overleven in een concurrerende markt. Tevens levert creativiteit u gewoonweg veel plezier op. U zult er de positieve vruchten van ondervinden.

Met betrekking tot uw werkomgeving kunt u zich misschien vaak moeilijk opladen voor uw werk, werkt u in een nogal dynamische omgeving, moet u uw werk beter, sneller of goedkoper doen, voldoen bepaalde bestaande werkmethodieken niet meer of bent u betrokken bij ontwikkelingsprocessen van nieuwe producten of services?

Op allerlei vlakken kunt u behoefte hebben aan creativiteit. Op het vlak van uw arbeidssituatie zal het vaak zo zijn dat uw organisatie zich alleen maar kán onderscheiden door te innoveren. Het is vaak al te lastig om als bedrijf te kunnen concurreren op basis van kennis of prijs. Personeelskosten zijn in het buitenland vaak veel lager, het beheersen van kosten is een zware opgave en kennis komt steeds vlotter beschikbaar dankzij het internet. Econmische groei heeft een zekere toegevoegde waarde nodig. Vaak onderscheidt een organisatie zich van andere door middel van nieuwe producten, services of processen die liefst niet of nauwelijks te kopiëren zijn. Naast kennis, arbeid, kapitaal en grond is creativiteit de vijfde grote productiefactor. Met creativiteit kunt u continue blijven innoveren. Verbeteringen leiden niet altijd tot oplossingen, daarom zijn vernieuwingen hard nodig!

Creativiteit schept plezier

Nog een reden voor het stimuleren van creativiteit op de werkvloer, is dat er positieve energie uitgaat van het ‘maken’ van iets nieuws. Nieuwe dingen ontdekken schept plezier. Ook wanneer het gaat om personeel, is dat plezier goed voor de teambuilding van werknemers, de binding van hen aan uw organisatie en u zult zien dat het ziekteverzuim daalt.

Dankzij creatieve processen worden alternatieven zichtbaar wat bijdraagt aan een betere besluitvorming.

Creatieve vaardigheden

Er bestaan diverse vaardigheden die u door middel van een cursus of workshop creativiteit kunt leren eigen te maken:

 • Creatief waarnemen – dingen op een andere manier zien dan anderen
 • Kansdenken – ‘ja, en…’ in plaats van ‘ja, maar’
 • Associëren – flexibel linken leren leggen
 • Doorzettingsvermogen – doorgaan met brainstormen wanneer u denkt de oplossing al gevonden te hebben
 • Risicobereidheid – buiten uw comfortzone treden
 • Verbeeldingskracht – uzelf in de geest iets voorstellen dat op dat moment niet fysiek waarneembaar is, zoals beelden, geluiden, smaken, gevoel, geuren en ideeën
 • Afstand nemen – ontspannen en bijvoorbeeld alleen zijn om de beste ideeën te krijgen
 • Sociale vaardigheden – goede relaties met anderen onderhouden, luisteren, openstaan voor ideeën, en dergelijke

Sruikelblokken voor creativiteit

Er zijn concrete barrières die doorbroken moeten worden op de weg naar het ontplooien van uw creativiteit, zoals:

 • Tijdgebrek
 • Niet durven
 • Denken op korte termijn
 • Het ego-effect
 • Vastgeroest zitten in bepaalde patronen
 • Angst voor het onbekende